Ol' Dirty Bastard - Shimmy Shimmy Ya (Reissue) (CDS)


01 Shimmy Shimmy Ya Ft. Ghee Diakhate 03:54
(Soul Society Remix)
02 Shimmy Shimmy Ya (Dog Town Remix) 03:40
03 Shimmy Shimmy Ya 02:51
(Original Album Version)
04 Shimmy Shimmy Ya Ft. Ghee Diakhate 03:54
(Soul Society Remix Instrumental)
05 Shimmy Shimmy Ya 03:31
(Dog Town Remix Instrumental)

Release year:2001

No comments: